SVĚT » CO SE DĚJE VE SVĚTĚ » Zahájili jsme spolupráci se školním psychologem

Od října 2019 jsme zahájili spolupráci se školním psychologem

Mgr. Jiřím Vítem


Rodem západočech, průpravu pro povolání získal studiem na FF UK v Praze. Po promoci nastoupil jako psycholog do zdravotnictví v pediatrickém terénu v severní části okresu Děčín, zároveň pracoval jako psycholog a vedoucí výchovy v dětském domově pro batolata a mladší předškolní děti v Rumburku. Po otevření dětské psychiatrické ambulance ve Šluknovském výběžku v ní úzce spolupracoval s dětským psychiatrem.

Od roku 1974 spolupracoval také s pedagogicko psychologickou poradnou v Děčíně, do které nastoupil na plný úvazek jako psycholog v devadesátých letech, následně vedl její pobočku v Rumburku.

Během své praxe složil atestaci pro práci psychologa ve zdravotnictví, absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR, posléze též pětiletý výcvik v rodinné terapii. V rámci svého průběžného vzdělávání v oboru považuje za velmi významnou také šestitýdenní stáž v Thomayerově nemocnici v Praze pod vedení prof. Z. Matějčka, který byl jeho učitelem již při studiu na VŠ. Od r. 1993 má soukromou psychologickou praxi, v jejím rámci spolupracoval i s mnoha institucemi v Ústeckém a Libereckém kraji (např. v oblasti náhradní rodinné péče – jako garant a lektor přípravy žadatelů o osvojení a pěstounskou péči, vyšetřoval také děti v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro náhradní rodinnou péči). Pracoval pro gymnázia v Děčíně, České Kamenici a Rumburku, pro DD v České Kamenici, s ústavy sociální péče pro děti v Brtníkách a Dolní Poustevně.

V současné době je psychologem KZŠ Nativity v Děčíně, psychologem gymnázia v Rumburku, vede otevřenou skupinu rodičů s dětmi v NRP ve Šluknovském výběžku (ve spolupráci s Centrem pro rodinu v Litoměřicích).

Celý profesní život pracuje s dětmi, jejich rodiči, učiteli a vychovateli. Na práci ve škole Svět se těší – bude při ní, stejně jako vždy, k dispozici nejen dětem ze školy a školky, ale i všem kolem nich.

 

© 2012 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar