SVĚT » Výuka jazyků

Výuka jazyků

Naše aktivity v oblasti vzdělávání začaly v roce 2005 otevřením centra pro výuku angličtiny předškolních a školních dětí. Postupem času jsme výuku rozšířili pro náctileté a dospělé. Od roku 2012 jsme začali vyučovat i další jazyky.

Současné aktivity centra jsou:

  • výuka anglického jazyka pro děti i dospělé
  • výuka německého jazyka pro děti i dospělé

Aktuality našeho vzdělávacího centra můžete sledovat i na našem Facebooku: Vzdělávací centrum Svět

Učitelé angličtiny v našich zařízeních

 

Bc. Jiří Holeček

"Jsem rád tvrdě pracující a spolehlivý člověk, skutečně nadšený pro svou práci. Mám logický přístup a dobré oko pro detail. Mám rád nové výzvy a jsem ochoten se učit nové věci a dále je předávat prostřednictvím svých lekcí mým žákům a studentům. Celý svůj život jsem chtěl pracovat ve vzdělávání. Žil jsem ve Velké Británii více než osm let. Pracoval jsem zde ve veřejné knihovně. Využil jsem příležitosti a studoval anglický jazyk. Úspěšně jsem následně složil nejvyšší zkoušku pro nerodilé mluvčí, CPE with the grade B. Potom jsem dokončil CELTA teaching course. S výukou angličtiny pro děti i dospělé mám bohatou praxi."


Olga ČesnekováMgr. Olga Česneková

"Výukou předškolních dětí se zabývám od roku 2005. Několik let jsem učila metodou Helen Doron. Tato metoda je založena na pravidelném poslechu a výuce formou hry, pohybových a výtvarných aktivit a je vedena pouze v angličtině. Nicméně po nějakém čase jsem zjistila, že tato metoda je výborná pro děti v předškolním věku, ale pro starší už přestává být přínosem. Po seznámení se s Montessori přístupem a v kombinaci s nespokojeností s úrovní angličtiny pro školní děti jsem se rozhodla s metodou Helen Doron dále nepokračovat a pokusit se o vlastní koncept, který zachovává princip aktivního přístupu pedagoga, důraz na prožitek, ale více se zaměřuje na samostatné vyjařdování se dětí v cizím jazyce."

 


Kateřina Šmahová

"Anglický jazyk je nedílnou součástí mého života již řadu let, z nichž jsem osm let prožila ve Velké Británii. Tam jsem řeč rozvíjela a uplatňovala jak v profesním, tak soukromém životě, přičemž jsem navštěvovala jazykové školy a získala mezinárodně uznávané certifikáty od Cambridge ESOL level B2, C1 a C2. Mám zkušenosti s výukou obchodní angličtiny, která je v současné době velice poptávaná mezi studenty a firmami, kde jsem začala učit po návratu do České republiky. Zde pomáhám studentům rozvíjet jejich jazykové schopnosti na profesionální úrovni, aby je mohli uplatnit ve své praxi při pracovních jednáních jak při osobních setkáních, tak přes e-mail nebo telekonference. Skutečnost, že mohu spojit angličtinu, která je zároveň mým největším koníčkem, se vzděláváním lidí, je pro mě tou nejsilnější motivací a hnací silou."

 

Učitelé němčiny v našich zařízeních

Jiřina PetráškováMgr. Jiřina Petrášková

„Jako pedagog mám mnohaletou praxi a němčina je mojí každodenní zábavou. Pracuji s dětmi různého věku podle svého konceptu, na kterém jsem pracovala několik let, a velmi se mi osvědčil. Díky kontaktům, které jsem přes výuku německého jazyka získala, umožňuji dětem setkávání se s německými dětmi a pobyty v německých rodinách. Aktivní využití získaných znalostí považuji při výuce za tu nejdůležitější věc.“

 

 

 


 

© 2012 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar