SVĚT » CO SE DĚJE VE SVĚTĚ » Projekt spolufinancovaný EU

Naše základní a mateřská škola 

realizují projekt

spolufinancovaný Evropskou unií

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět realizuje projekt s názvem "Aktivity ve vzdělávání a personální podpora v ZŠ, MŠ",
s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011989. 


Poskytovatel dotace: Ministerstvo školstí, mládeže a tělovýchovy - poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
                                  v rámci Výzvy Šablony II.


Šablony projektu:

- 2.I/5  Chůva - personální podpora MŠ
- 2.I/12 Projektový den ve škole

- 2.II/1  Školní asistent - personální podpora ZŠ
- 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin
- 2.II/19 Projektový den ve škole 

- 2.V/1  Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK
- 2.V/12  Projektový den v ŠD/ŠK

Cílem projektu je zajištění dočasné personální podpory – školní asistent ZŠ, MŠ a ŠD. Poskytnutí větší podpory zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem. Rozvíjení pedagogických pracovníků v přípravě a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociální kompetencí dětí a žáků. V oblasti ICT je za cíl rozvoj pedagogů s využívání nových výukoých metod. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky. Realizace projektu je v časovém horizontu 24 měsíců. Začátek realizace 1.2.2019.

Dotace může být poskytnuta do výše 898 609,- Kč.

 

 

© 2012 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar