SVĚT » CO SE DĚJE VE SVĚTĚ » Projekt spolufinancovaný EU

Projekt spolufinancovaný EU

Naše základní a mateřská škola 


realizují projekt spolufinancovaného Evropskou unií

Naše základní a mateřská škola realizují projekt s názvem "Školní asistent ZŠ, MŠ a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ", s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007640. Projekt je podpořený Ministerstvem školstí, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Šablony projektu:
- I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
- I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŠ
- II/1.1 Školní aistent - personální podpora ZŠ 

Cílem projektu je zajištění dočasné personální podpory – školní asistent ZŠ a MŠ. Poskytnutí větší podpory zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem. Za účasti exter. odborníka poskytnout rodičům informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem dětí na ZŠ.

Dotace může být poskytnuta do výše 494 826,- Kč.

_____________________________________________________________________________________________

 

© 2012 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar