SVĚT » O nás » Náš tým

Náš tým

Zakládající členové občanského sdružení Montessori centrum Děčín, spolek

Ing. Martina Edrová
Předsedkyně spolku

Ing. Šárka Miškovská
Místopředsedkyně spolku

Ing. Mirka Poskočilová
Členka spolku

 

Pedagogický sbor Soukromé základní školy a mateřské školy Svět

 

Ing. Šárka Miškovská
ředitelka školy

Michaela Rozkošová
asistentka ředitelky školy

 

Mgr. Kateřina Horová
třídní učitelka ZŠ

BBA MSc Ivana Hykšová
učitelka angličtiny

Bc. Michaela Holakovská
asistentka pedagoga

Bc. Lukáš Bumba
asistent pedagoga

Alena Koloušková
asistent pedagoga

 

BcA., DiS. Adéla Petáková
učitelka MŠ

Kristýna Kopasová
učitelka MŠ

 

Jarmila Bělochová
vedoucí kuchyně

Dagmar Fiřtová
úklid

 

NÁŠ TÝM ABSOLVOVAL TYTO KURZY:

 • Týdenní kurz hodnotového vzdělávání sestry M. Cyril Mooney
 • Víkendový kurz Intuitivní pedagogika
 • Tří víkendový kurz Základy Montessori pedagogiky pro 1.stupeň ZŠ
 • Tří víkendový kurz Základy Montessori předškolní pedagogiky
 • Víkendový kurz Matematika a jazyk v Montessori školce
 • Víkendový kurz Být (s) dětmi  - Montessori pedagogika, alternativní vzdělávání, intuitivní pedagogika s Peterem Živým
 • Přednášku Rodičovství bez bojů s Naomi Aldort a Jaroslavem Duškem
 • Workshop pro zaměstnance Svět pro práci s energií, řešení konfliktů a vize školy
 • Týdenní letní škola –rozvoj pedagogů MŠ Montessori 
 • Zahraniční projekt Rozvoj pedagogů mateřských škol Montessori
 • Žijeme Montessori - Jak připravit prostředí, aby Montessori fungovalo

 

Učitelé angličtiny našich zařízeních     

Bc. Jiří Holeček

"Jsem rád tvrdě pracující a spolehlivý člověk, skutečně nadšený pro svou práci. Mám logický přístup a dobré oko pro detail. Mám rád nové výzvy a jsem ochoten se učit nové věci a dále je předávat prostřednictvím svých lekcí mým žákům a studentům. Celý svůj život jsem chtěl pracovat ve vzdělávání. Žil jsem ve Velké Británii více než osm let. Pracoval jsem zde ve veřejné knihovně. Využil jsem příležitosti a studoval anglický jazyk. Úspěšně jsem následně složil nejvyšší zkoušku pro nerodilé mluvčí, CPE with the grade B. Potom jsem dokončil CELTA teaching course. S výukou angličtiny pro děti i dospělé mám bohatou praxi."

 

Olga FrontzováMgr. Olga Česneková

Výukou předškolních dětí se zabývám od roku 2005. Několik let jsem učila metodou Helen Doron. Tato metoda je založena na pravidelném poslechu a výuce formou hry, pohybových a výtvarných aktivit a je vedena pouze v angličtině. Nicméně po nějakém čase jsem zjistila, že tato metoda je výborná pro děti v předškolním věku, ale pro starší už přestává být přínosem. Po seznámení se s Montessori přístupem a v kombinaci s nespokojeností s úrovní angličtiny pro školní děti jsem se rozhodla s metodou Helen Doron dále nepokračovat a pokusit se o vlastní koncept, který zachovává princip aktivního přístupu pedagoga, důraz na prožitek, ale více se zaměřuje na samostatné vyjařdování se dětí v cizím jazyce.

 

Učitelka němčiny v našich zařízeních

Jiřina PetráškováMgr. Jiřina Petrášková

„Jako pedagog mám mnohaletou praxi a němčina je mojí každodenní zábavou. Pracuji s dětmi různého věku podle svého konceptu, na kterém jsem pracovala několik let, a velmi se mi osvědčil. Díky kontaktům, které jsem přes výuku německého jazyka získala, umožňuji dětem setkávání se s německými dětmi a pobyty v německých rodinách. Aktivní využití získaných znalostí považuji při výuce za tu nejdůležitější věc“

 

© 2012 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar