SVĚT » O nás » Náš tým

Zakládající členové občanského sdružení Montessori centrum Děčín, spolek

Ing. Martina Edrová
Předsedkyně spolku

Ing. Šárka Miškovská
Místopředsedkyně spolku

Ing. Mirka Poskočilová
Členka spolku

 

Pedagogický sbor a tým Soukromé základní školy a mateřské školy Svět

Ing. Šárka Miškovská

ředitelka školy

Michaela Rozkošová
asistentka ředitelky školy

 

Mgr. Kateřina Horová
třídní učitelka ZŠ

BBA MSc Ivana Hykšová
učitelka angličtiny

Bc. Michaela Holakovská
asistentka pedagoga

Bc. Lukáš Bumba
asistent pedagoga

Alena Koloušková
asistentka pedagoga

Mgr. Jiří Vít
školní psycholog

 

BcA., DiS. Adéla Petáková
učitelka MŠ Velký Svět

Hana Mašková
učitelka MŠ Velký Svět

Andrea Biličová
učitelka MŠ Malý Svět

Bc. Kateřina Kozlová
učitelka MŠ Malý Svět

Hana Kubelková
chůva MŠ

 

Jarmila Bělochová
vedoucí výdejny

Dagmar Fiřtová
úklid

 

NÁŠ TÝM ABSOLVOVAL TYTO KURZY:

 • Týdenní kurz hodnotového vzdělávání sestry M. Cyril Mooney
 • Víkendový kurz Intuitivní pedagogika
 • Tří víkendový kurz Základy Montessori pedagogiky pro 1.stupeň ZŠ
 • Tří víkendový kurz Základy Montessori předškolní pedagogiky
 • Víkendový kurz Matematika a jazyk v Montessori školce
 • Víkendový kurz Být (s) dětmi  - Montessori pedagogika, alternativní vzdělávání, intuitivní pedagogika s Peterem Živým
 • Přednášku Rodičovství bez bojů s Naomi Aldort a Jaroslavem Duškem
 • Workshop pro zaměstnance Svět pro práci s energií, řešení konfliktů a vize školy
 • Týdenní letní škola –rozvoj pedagogů MŠ Montessori 
 • Zahraniční projekt Rozvoj pedagogů mateřských škol Montessori
 • Žijeme Montessori - Jak připravit prostředí, aby Montessori fungovalo

 

Učitelé angličtiny našich zařízeních     

Mgr. Olga Česneková

" předškolních dětí se zabývám od roku 2005. Několik let jsem učila metodou Helen Doron. Tato metoda je založena na pravidelném poslechu a výuce formou hry, pohybových a výtvarných aktivit a je vedena pouze v angličtině. Nicméně po nějakém čase jsem zjistila, že tato metoda je výborná pro děti v předškolním věku, ale pro starší už přestává být přínosem. Po seznámení se s Montessori přístupem a v kombinaci s nespokojeností s úrovní angličtiny pro školní děti jsem se rozhodla s metodou Helen Doron dále nepokračovat a pokusit se o vlastní koncept, který zachovává princip aktivního přístupu pedagoga, důraz na prožitek, ale více se zaměřuje na samostatné vyjařdování se dětí v cizím jazyce."

 

Mgr. Anna Havelková

"Už při studiu na vysoké škole jsem se věnovala soukromé výuce angličtiny, při které jsem se ujistila, že práce s dětmi je tím správným směrem. Myslím si, že dokáži těžit z každé inspirace, kterou mi děti přinášejí. Snažím se tak při výuce využívat i různé technologie, které děti dnes používají a ukázat žákům jejich vzdělávací výhody. V této oblasti mě hodně motivovala studijní stáž v Kanadě. Nyní kromě své jazykové školy v Ústí nad Labem pořádám Hravé víkendy a příměstské tábory. Mám malou dcerku, která je mezi dětmi stejně ráda jako já :) "


 

Učitelka němčiny v našich zařízeních

Mgr. Jiřina Petrášková

„Jako pedagog mám mnohaletou praxi a němčina je mojí každodenní zábavou. Pracuji s dětmi různého věku podle svého konceptu, na kterém jsem pracovala několik let, a velmi se mi osvědčil. Díky kontaktům, které jsem přes výuku německého jazyka získala, umožňuji dětem setkávání se s německými dětmi a pobyty v německých rodinách. Aktivní využití získaných znalostí považuji při výuce za tu nejdůležitější věc“

 

© 2012 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar