SVĚT » Mateřská škola Svět

Mateřská škola Svět

Soukromá mateřská škola Svět je školská právnická osoba, je plnohodnotným školským zařízením, zapsaná od 1.9.2011 v Rejstříku škol a školských zařízení.

Prioritou MŠ Svět je poskytovat vzdělávání dětem předškolního věku alternativním přístupem.

Institut soukromého školství nám dovoluje přizpůsobit vzdělávací program a interní pravidla naší školy hodnotám a cílům, které jsme si stanovili jako hlavní a vnímáme je odlišně od běžného systému.

V naší mateřské a základní škole respektujeme, že každá rodina má své morální a společenské hodnoty. Škola na ně může navázat pouze nastolením úzké spolupráce rodičů, učitelů a vedení školy. Vybudováním vzájemné důvěry můžeme zvolit individuální přístup ke každé rodině a docílit tak harmonického a vyrovnaného rozvoje dětí.

Na základě těchto principů je sestaven i náš vzdělávací program "Objevujte s námi Svět".

Chceme, aby naše škola byla místem pro radostnou hru, získávání nových zkušeností, navazování prvních přátelství, objevování svých možností a prohlubování dovedností, zdrojem inspirace pro chuť rozvíjet sebe sama. Chceme, aby získávání nových poznatků bylo pro děti dobrodružným procesem, který v dětech probudí touhu vědět o okolním světě stále více a potřebu vyvíjet vlastní iniciativu.

Činnost mateřské školy byla v Děčíně zahájena od 1.9.2011 ve dvou provozovnách:

Provozovna Malý Svět se nachází v centru města Děčín v ulici Dobrovského. Maximální kapacita této provozovny je 10 dětí. Prostor Malého Světa sestává ze dvou heren (vybavených Montessori materiálem), běhárny (místnosti na pohybové aktivity), šatny, odpočinkové místnosti, skladu pomůcek, kuchyně, kabinetu pro učitele.

Tato provozovna je určena pro děti od 2 do 3 let. 


Provozovna Velký Svět se nachází v klidné vilové části města Děčín v ulici Na Stráni. Maximální kapacita této provozovny je 20 dětí. Součástí provozovny Velký Svět jsou i dvě třídy základní školy. Prostor Velkého Světa zahrnuje prostor herny (vybavený Montessori materiálem), klidový prostor s elipsou, odpočinkovou zónu, dětskou kuchyňku, ředitelnu, kabinet pro učitele, šatnu, kuchyň. Součástí areálu je parkoviště, zahrada, venkovní učebna. 

Tato provozovna je určena pro děti od 3 do 6 let. 

 

© 2012 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar