SVĚT » CO SE DĚJE VE SVĚTĚ » Hledáme kandidáta na školní stipendium

Světové školní stipendium

V naší škole vytváříme pro děti příjemné a motivující prostředí tak, aby pro ně vzdělávání nebylo nutnou povinností, ale přirozenou činností vedenou jejich vlastní zvídavostí. Jsme si ale vědomi, že platba školného na soukromé škole může být pro některé rodiny limitující. Jsme proto velice šťastni, že se nám podařilo sehnat sponzory, kteří jsou ochotni podpořit děti ze sociálně slabších rodin a poskytnout jim sociální stipendium na školné, a to jak do školy, tak do mateřské školky.

Pokud rodiče podají oficiální žádost obsahující motivační dopis pro školu, absolvují přijímací pohovor a poskytnou informace o celkovém příjmu rodiny, mohou získat finanční zvýhodnění. Toto zvýhodnění může činit až 80% školného v závislosti na celkové finanční situaci rodiny. Sociální stipendium bude přiznáno vždy na jeden rok a při splnění všech požadovaných kritérií může být každý rok prodlouženo po dobu docházky na I. stupeň ZŠ.

Kompletní žádost o přidělení stipendia musí být podána nejpozději do 31. 7. 2017 na email školy: info@montessoridecin.cz. Do výběru mohou být zařazení žáci ze všech ročníků I. stupně základní školy. Poskytnutí sociálního stipendia není nárokové a plně závisí na rozhodnutí ředitelky školy. 

Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás na našem e-mailu info@montessoridecin.cz.


 

© 2012 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar